Uitgestoken handAls mantelzorgmakelaars beschikken we over een unieke positie in de zorgwereld door actuele kennis van de drie belangrijkste wetten (WMO, ZVW en WLZ) waaruit de zorg geregeld en betaald wordt. Wij nemen jouw specifieke situatie als uitgangspunt en combineren dit  met onze kennis op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën.

Vaak gaat het eerste contact telefonisch. Mocht het nodig zijn en/of gewenst zijn, dan kunnen we ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Samen brengen wij de zorgvraag en de knelpunten in kaart en kijken waar de prioriteiten liggen. Je ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken. Gedurende het proces wordt je via email en/of telefonisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen we de taken bijstellen. Je houdt dus altijd de regie!

Hieronder een concreet overzicht van de onderwerpen waarmee een mantelzorgmakelaar jou kan helpen: [tabby title="Zorg"]

Zorg

 • Aanvragen indicatie WMO, Wlz ( bij het CIZ) of jeugdwet en hulp bij indicatie gesprek
 • Zorgmogelijkheden en financieringsvorm (zorg in natura of PGB)
 • PGB regelen, administratie opstarten en totaal bedrag per maand budgetteren
 • Organiseren van zorg thuis
 • Respijtzorg en eersteliijns verblijf regelen
 • Bemiddeling bij (spoed) opname
 • zorgaupair
 • Terminale zorg regelen
 • Invullen formulieren, en brieven en hulp bij lastige telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
 • Aanvragen meerzorg en Extra Kosten Thuis
 • Herindicatie aanvragen
 • Klachten en bemiddeling
 • Opstellen van een persoonlijk zorgplan
 • Keuze van een zorgaanbieder
Meer informatie [tabby title="Wonen"]

Wonen

 • Zoeken geschikte woonvorm
 • mogelijkheden mantelzorgwoning
 • hulp bij financiering en keuze woningaanpassing en hulpmiddelen
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • Advies bij keuze langer thuis of verpleeghuis
 • Financiële consequenties van wijziging woonsituatie
 • mogelijkheden huishoudelijke hulp
 • Invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken
 • Opstellen van bezwaarschriften
 • Contacten met instanties en zorginstellingen
 • Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
Meer informatie [tabby title="Werk"]

Werk

 • Verlofmogelijkheden (wet en CAO)
 • Contacten met werkgever over afstemming van werk en zorgtaken
 • Ondersteuning bij gesprek met werkgever
 • Werkgever informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
 • informatie over uitkering en werk voor mensen met beperking (Participatie wet)
 • hulp bij aanvraag Wajong, arbeidsvermogen
Meer informatie [tabby title="Financiën"]

Financiën

 • Oplossingen onderzoeken van financiële kwesties/problemen door ziekte en/of mantelzorg
 • Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
 • mantelzorgkosten en belasting
 • als mantelzorger betaald worden uit PGB
 • PGB, hoe kan ik zoveel mogelijk zorguren hieruit betalen
 • mantelzorgvergoedingen
 • aftrekbare ziektekosten belasting
 • Eigen bijdrage, mogelijkheden bij minder inkomen
 • Eigen bijdrage verschil Wmo en Wlz
 • Eigen bijdrage bij weinig zorguren
 • Eigen bijdrage, problemen met CAK
 • PGB, problemen met SVB
 • Kind met beperking; welke extra tegemoetkomingen zijn er
Meer informatie [tabby title="Mantelzorg"]

Mantelzorg

 • hulp bij overbelasting door (werk) en mantelzorg
 • mantelzorgvergoeding
 • mantelzorg en uitkering
 • mantelzorger betalen uit PGB
 • mantelzorg en de zorgverzekering
 • vervangende mantelzorg; de mogelijkheden
 • Lotgenoten contact voor mantelzorgers
Meer informatie [tabbyending]

Controleer of jouw verzekeraar hulp van een mantelzorgmakelaar vergoedt