Vanuit het budget “hulp bij mantelzorg” geeft Zilveren Kruis een vergoeding voor de kosten van ondersteuning ter voorkoming van uitval van de mantelzorger, voor u als mantelzorger of voor als u mantelzorg ontvangt.

Het bedrag kan ingezet worden voor vervangende mantelzorg, mantelzorgcursussen of tijdelijke professionele ondersteuning door het overnemen van regeltaken door een mantelzorgmakelaar.

2 sterren maximaal 750 euro per kalenderjaar
3 sterren maximaal 1000 euro per kalenderjaar
4 sterren maximaal 1250 euro per kalenderjaar

Geef een reactie