De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend 24-uurs toezicht nodig hebben en/of zorg in de nabijheid. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de indicatie af en het Zorgkantoor zorgt voor de uitvoering. Een Wlz indicatie is noodzakelijk voor plaatsing op een wachtlijst van een zorginstelling, maar de zorg kan evengoed thuis ingezet worden.

Heb jij of degene voor wie je zorgt een WLZ indicatie? Woont degene die de zorg ontvangt in de zorgkantoor-regio Utrecht of Apeldoorn/Zutphen? In dat geval kunnen wij je in contact brengen met één van onze onafhankelijke cliëntondersteuners die je kosteloos helpen met al jouw vragen over zorg.

Onze cliëntondersteuners hebben kennis van wet- en regelgeving en werken onafhankelijk van zorgaanbieders maar wel vaak in samenwerking met andere zorgprofessionals zoals casemanagers of wijkverpleegkundigen. De cliëntondersteuner helpt jou ook met het aanvragen van een CIZ-indicatie!

Waar kan een cliëntondersteuner jou mee helpen?

WLZ Informatie en Advies

Wij helpen je met informatie, advies en ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg en zorgaanbieder. Dit kan een zorginstelling zijn, thuis of een combinatie van zorg. Jij hebt als cliënt ook rechten. Hier kunnen wij je meer over vertellen.

Het vinden van een passende zorgaanbieder

Bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder kunnen wij je helpen. Dit betreft de keuze die het beste aansluit bij jouw specifieke wensen. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om een verblijf in een instelling of een zorgpakket thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget.

Hulp bij het opstellen van een zorg- en ondersteuningsplan

Als cliëntondersteuner helpen wij je bij het opstellen, evalueren en bijstellen van jouw persoonlijk plan en/of zorgplan. Wij kunnen ook met je meegaan wanneer je het (zorg)plan gaat bespreken met jouw zorgaanbieder. In een persoonlijk plan leg jij de invulling van jouw Wlz-zorg vast. In dit plan staat de manier waarop je jouw leven wilt inrichten beschreven en wat daarbij voor jou de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget).

Bemiddeling zorgaanbieders

Je kunt een beroep op ons doen als je niet tevreden bent over de geleverde zorg. Of wanneer je het met jouw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van jouw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als je vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van jouw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als je van mening bent dat de zorgaanbieder de met jou gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.

Onze cliëntondersteuners werken onafhankelijk van het zorgkantoor of zorgaanbieders en werken in jouw belang. Wij zijn er speciaal voor jou. Wil je weten wat een cliëntondersteuner in jouw specifieke situatie kan betekenen? Vul onderstaand formulier in en kom in contact met een cliëntondersteuner bij jou in de buurt!

Vraag hulp van een Cliëntondersteuner aan


JaNee


Het invullen van formulieren en andere regeltakenOndersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroepHulp bij het aanvragen van een herindicatieEen zorgaanbieder vinden die bij jou pastAnders namelijk:

MantelzorgContact gaat ten allen tijden zorgvuldig om met jouw gegevens. Je gegevens worden uitsluitend gedeeld met een gediplomeerde cliëntondersteuner bij jou in de buurt.

Is er nog geen Wlz indicatie maar denk je hiervoor wel in aanmerking te komen? Dan kunnen onze mantelzorgmakelaars jou informeren over de consequenties en mogelijkheden van een Wlz indicatie en de aanvraag voor je doen bij het CIZ.
Vergoedt mijn zorgverzekeraar de mantelzorgmakelaar?