1 op de 6 werkende Nederlanders combineert betaald werk met mantelzorg. Zij zorgen voor een naaste die chronisch ziek is, hulpbehoevend of gehandicapt. Hoe combineer je die tijdrovende zorgtaken met je werk en hoe werkt het met reiskosten, hulpmiddelen en de eigen bijdrage? Daarbij komt nog dat veel mantelzorgers minder uren gaan werken.Vaak realiseren mantelzorgers zich pas te laat hoeveel extra kosten mantelzorg met zich mee brengt.

Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers die niet samenwonen met degene die ze verzorgen gemiddeld 1.100 euro per jaar kwijt zijn aan reis, was en telefoonkosten. Wanneer je wel een gezamenlijke huishouding hebt met de zorgvrager krijgt je te maken met eigen bijdragen voor zorg, hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning.

Een enquete onder mantelzorgers in 2016 wees uit dat meer dan de helft te maken krijgt met financiele problemen door de extra kosten ten gevolge van mantelzorg.

Een gedeelte van deze kostenkan vergoed worden door de zorgverzekeraar, of als aftrekpost bij de belastingaangifte of het aanvragen van bijzondere bijstand kan een oplossing bieden.

Maar het regelen van dit alles is ingewikkeld en tijdrovend. Je moet je echt gaan verdiepen in dingen om uit te vinden hoe het zit. Dit vraagt energie en tijd, twee zaken waar de meeste mantelzorgers al te weinig van hebben.

Het inschakelen van een mantelzorgmakelaar met verstand van zaken kan uitkomst bieden!